ymty

 • Beat the change, before it beats you

  Beat the change, before it beats you!

  In recent weeks, I have visited a large number of companies struggling with implementing changes that must take place. Each company has its own challenges, but there's a pattern. Changes are often in implementing legislation, updates of ICT systems or the introduction of new production processes.
  The pattern of these fundamental changes is that there is a lack of insight where the changes impact. Requirements remain vague correctness and completeness unsure. Moreover, the way of capturing the requirements are not consistent in method and depth. There is too much rework on already existing material.
  Fortunately there is now a standard supported by a tooling that helps to solve these dilemmas. It's called YMTY, and ensures right first time; 20% less leadtime in the analysis phase and 50% higher quality requirements. In addition, the supply chain and manufacturing industry standards are part of YMTY. This makes it possible to be even faster, and unambiguous towards interaction with your business partners. Obviously YMTY also helps to keep the documentation review structured and audits more efficient.
  In short: Beat the change, before it beats you!

 • Beat the change, before it beats you!

   

  Beat the change, before it beats you!,


  De afgelopen weken heb ik een groot aantal bedrijven bezocht die worstelen met het snel en goed doorvoeren van veranderingen die moeten plaatsvinden. Uiteraard heeft ieder bedrijf zijn eigen challenges, maar toch zit er een patroon in. Vaak gaat het om doorvoeren van wet- en regelgeving, updates van ICT systemen of het invoeren van nieuwe productieprocessen.
  Het patroon bij deze fundamentele veranderingen is dat er geen overzicht is waar de aanpassing allemaal impact heeft. Bij het opstellen van de eisen en wensen blijft er een onbestemd gevoel over de juistheid en volledigheid. Bovendien is de manier van vastleggen van die wensen en eisen niet consistent qua methode en diepgang. Doordoor is hergebruik nauwelijks mogelijk, en terugzoeken zeer tijdrovend.
  Gelukkig is er nu een standaard ondersteund door een tooling die helpt bij deze dilemma’s. Het heet YMTY, en zorgt voor right first time; 20% minder doorlooptijd in de analysefase en 50% hogere kwaliteit van de eisen en wensen. Bovendien zijn de supply chain en manufacturing industrie standaarden onderdeel van YMTY. Hierdoor is het mogelijk om nog sneller te zijn, en eenduidig met je ketenpartners te communiceren. Uiteraard helpt YMTY ook om de documentatie gestructureerd te reviewen en audit efficiënter te laten verlopen.
  Kortom: Beat the change, before it beats you!

   

 • Hoe bereik je synergie?

  Hoe bereik je synergie

  Veel bedrijven zullen de situatie herkennen dat er overnames zijn geweest of nieuwe samenwerkingsverbanden zijn aangegaan. Over het algemeen is het doel hiervan om synergie te bereiken. Synergie bereik je niet door op het hoofdkantoor uitgebreide berekeningen van de mogelijke voordelen te maken. Op de werkvloer(en) zal er het een en ander moeten gebeuren. Producten en diensten van de betrokken partijen moeten over en weer bekend worden, en waar mogelijk geïntegreerd of geharmoniseerd. 

  Bij het harmoniseren treden een aantal complicaties op. Voorbeelden van deze complicaties zijn dat de bedrijfsprocessen anders zijn, de (product) definities anders zijn en dat de ICT systemen verschillen. Dus al wil je samenwerken, dan lukt het niet door al deze complicaties.
  Wat is dan de oplossing? Gebruik standaarden voor je definities, en leg je processen vast aan de hand van deze definities. Belangrijk bij deze stap is om ook de onderliggende bedrijfsregels vast te leggen. Met deze set, en uiteraard een beetje ondersteuning van tooling als YMYT, kun je het vergelijk tussen de partijen maken. Vervolgens kies je de best practice, en gaat die toepassen. Er voila, eindelijk pak je de winsten die headquarters al lang had uitgerekend!!

 • Right first time

  Right first time

  YMTY Increase business effectiveness.
 • Slagkracht

  Slagkracht

  YMTY verhoog uw slagkracht, verminder de faalkosten.
 • Stop struggling achieving your next maturity level.

  Stop struggling achieving your next maturity level.

  In today’s world many companies are struggling to make the next move in maturity. This applies specially to companies that already achieve level 2 or level 3.

  maturity.png

  Most companies use basic drawing tools to map their processes. Excel is used to manage risks & mitigating measures. WORD is used to maintain the operating procedures and work instructions. Initially this “lowly coupled chain” is somewhat correct. Completeness is in this set up always an issue; did we cover all regulations & legislations? After the initial set up the chain needs to be maintained. Processes will be updated, new organizational units occur, new business initiatives are developed, new regulations are introduced, additional risks are identified etc etc.

  By the lack of overview on what is impacted, where it is documented and how it should be translated into processes, operating procedures, work instructions and supporting IT systems, one thing is for sure. You are not in control. Correctness and completeness are at risk. As a consequence you will not be able to achieve level 4 or level 5 in maturity. You need to spend more effort internally, so you are not able to focus on developing the business opportunities.

  Is it all bad news though? No, it is possible to achieve level 4 or even level 5 in maturity. Pre-condition is that you manage your processes, business rules, legislations, risks, procedures and work instructions in a consistent solution. YMTY is such a solution. As you will not be able to jump at once from level 1 to level 5 in maturity, you will have to implement the YMTY solution gradually as well.  By doing so, you will move up the maturity scale. So, take control now. Beat the change, before the change beats you!

 • YMTY, Beat the change before the change beats you

   

  Verbeter uw grip op supply chain & productieprocessen

  Supply chain en productieprocessen zijn complex. Alleen al het onderhouden van een gedetailleerd en actueel overzicht van uw processen, bedrijfsregels en de onderlinge afhankelijkheid is vaak al een uitdaging op zich. Voeg daar de veranderende aard van bijvoorbeeld de marktvraag en wetgeving aan toe, en uw organisatie besteedt al snel meer tijd aan proces- en impactanalyses dan aan het besturen van de dagelijkse operatie. Nauwkeurige impactanalyses naar de gevolgen van veranderingen zijn essentieel, maar tijdrovend en complex. Het proces versnellen leidt vaak tot onvoldoende inzicht en zeer zorgvuldig te werk gaan neemt veel tijd in beslag. Beide leiden vaak tot stijgende faalkosten als gevolg van een stilstaande productie, wijzigingen, het niet voldoen aan regelgeving, verkoopverliezen, stijgende voorraadkosten en andere verstoringen.

   

  Wat u nodig heeft is de mogelijkheid om snel en goed in te kunnen schatten welke impact wijzigingen in de gehele productie en supply chain hebben. U wilt kunnen zien welke aspecten van uw organisatie geraakt worden door een verandering en wat er gedaan moet worden. Onze YMTY oplossing doet dit allemaal voor u

  Wat is YMTY

  YMTY staat voor "Your MOM Told You", waarin MOM uw Manufacturing Operations Management is. De software-engine van YMTY is URequire Studio. De USoft oplossing voor het vastleggen en beheren van bedrijfseisen en -regels. Met behulp van deze software bent u in staat om uw bedrijfseisen en -regels sneller en consequenter in kaart te brengen. Om de juistheid en volledigheid van uw bedrijfseisen en –regels te ondersteunen hebben wij YMTY voorzien van alle definities, onderlinge relaties en best practices van de industriestandaarden. Hierdoor kunt u meteen aan de slag en krijgt direct een diepgaand inzicht in supply chain en productieprocessen. Inhoud toevoegen die specifiek voor uw organisatie is, is gemakkelijk te realiseren en maakt YMTY een nog waardevollere oplossing. Onderlinge relaties worden direct zichtbaar gemaakt terwijl u werkt met YMTY en omdat het in natuurlijk taal beschreven wordt is het te begrijpen door alle diciplines binnen uw organisatie. YMTY geeft bovendien feedback op de consistentie van uw werk om eenduidigheid en ondubbelzinheid te waarborgen.

 • YMTY, Beat the change before the change beats you

   

  Improve your grip on supply chain & manufacturing processes

  Supply chain and manufacturing processes are complex. Just maintaining a detailed and up-to-date record of your processes, business rules and interdependencies is often a challenge in itself. Add to that the changing nature of for instance market demand and legislation, and you could easily spend more time on process analysis and impact assessments than on running the daily operations. Accurate impact assessments of changes are critical, yet time consuming and complex. Speeding up the process often results in inadequate insight. Being thorough takes far too long. Both often result in high cost of failure due to stand stills, rework, non-compliance, loss of sales, inventory turnover and other disruptions.

   

  What you need is the ability to quickly and thoroughly assess the impact of changes throughout your entire manufacturing and supply chain operations. See which element are affected and what needs to be done to implement the required changes. Our YMTY solution will help you to do exactly this…all of this.

   

  What is YMTY

  YMTY stands for “Your MOM Told You”, in which MOM is your Manufacturing Operations Management. YMTY is a business analysis software based on supply chain and manufacturing industry standards and will enrich your MOM by visualizing the relations between activities across your organisation. The software engine of YMTY is URequire Studio. The USoft solution for capturing and managing requirements faster and much more consistent. To ensure correctness and completeness in your requirements, we have pre-loaded YMTY with all the definitions, relations and best practices from supply chain and manufacturing industry standards. Enabling a quick start and providing and in-depth insight out of the box. Adding content that is specific to your organisation is easily done, making YMTY an even more valuable solution. Relations are instantly visible on your screen while working with YMTY and because it is in plain human language, it is easily understood across business areas in your organisation. YMTY furthermore provides feedback on the consistency of your requirements, helping you in being complete, clear and unambiguous.